Dôvody k účasti vo voľbách a k občianskej aktivite

Úvodom: Občianske princípy

Slovensko i naši susedia z V4 dnes zažívajú euro-paradox: čím viac občanov využíva možnosť slobodne žiť v krajinách EÚ, tým menej sú proeurópske hlasy reprezentované v parlamentoch krajín ich pôvodu. V SPOLU v zahraničí sme presvedčení, že pre Slovensko aj EÚ je prospešné, ak sa čo najviac ľudí aktívne zapája do verejného diania. Len tak môžeme ťažiť z pestrosti prístupov, názorov a skúseností. Preto je táto stránka určená nielen priaznivcom strany SPOLU – občianska demokracia. Je určená všetkým občanom Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí. Pretože vlastenectvo budované na občianskych princípoch je vlastenectvom založeným na spolupráci. Naprieč Slovenskom i Európou.

Euro-paradox: Váš hlas má veľkú váhu!

Slovensko by dnes vyzeralo inak, ak by sa občania žijúci v zahraničí častejšie zúčastňovali volieb! Čím viac nás využíva možnosti občianstva EÚ, tým viac sa doma darí nacionalistickým politikám. Toto je nebezpečný trend, takpovediac euro-paradox! V inej krajine EÚ dnes žije približne 300 000 Slovákov, čo je až 7 % oprávnených voličov. A 7 % hlasov dokáže radikálne zmeniť výsledky volieb: v prípade referenda o brexite napríklad prevážilo menej ako 4 % voličov. Veľká Británia by bola naďalej riadnym členom EÚ, ak by mladí ľudia – mnohí z nich žijúci v krajinách EÚ – zabezpečili vyššiu volebnú účasť.
Výsledky volieb z roku 2016 na Slovensku ukázali, že ak by boli rozhodujúce iba zahraničné hlasy, zloženie slovenského parlamentu by bolo úplne iné. Svoj hlas však vtedy odovzdalo iba viac ako 1 000 právoplatných voličov, ktorí nemali trvalý pobyt na území SR. Vtedajší víťaz volieb, SMER-SD, by na základe hlasov zo zahraničia skončil až na 5. mieste.

Mnohí sa plánujete na Slovensko vrátiť. Mnohí z dôvodov osobných alebo kariérnych plánujeme zostať v EÚ dlhodobo. A veľká časť z vás sa týmto zásadným rozhodnutím naďalej trápi. Akékoľvek sú vaše predstavy o budúcnosti, vždy existujú veľmi dobré dôvody na to, aby ste sa práve vy a vaši priatelia a známi zúčastnili volieb. Napísali sme o štyroch. Dúfame, že vy budete písať a rozprávať o ďalších:

1. Prečo voliť: Reprezentácia!

Každý z nás denne v práci, v škole, medzi známymi reprezentuje Slovensko. Pomáhame vytvárať obraz krajiny talentovaných, priateľských a spoľahlivých ľudí. Otvárame tak dvere k úspechu nielen pre nás, ale aj pre našich spoluobčanov a krajinu. Málokto vie lepšie oceniť, akú úlohu zohráva vo svete dobrá povesť krajiny. A na málokoho má horší dopad, ak sa povesť krajiny v zahraničí narúša. Aby bolo Slovensko dobre reprezentované nielen na úrovni bežných občanov, ale tiež na úrovni politických špičiek, k tomu vedie len jedna cesta: zúčastňovať sa volieb a motivovať k tomu aj svoje okolie.

2. Prečo voliť: Vlasť je vec verejná i osobná!

Odchod šikovných, mladých a jazykovo vybavených ľudí s kvalitným vzdelaním vyhliadky Slovenska na úspech nezlepšujú. Vlasť je len jedna a doma sme nechali rodičov, súrodencov, ba mnohokrát aj deti. Radi sa na Slovensko vraciame a ešte radšej, ak tam necítiť „blbú náladu“. Ak sú ľudia naplnení nádejou, darí sa im, na uliciach cítiť optimizmus a slovenská príroda nie je ničená v prospech úzkych kruhov. Preto nie je jedno, kto doma vládne. A to nielen z ideových, ale aj čisto osobných dôvodov. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby Slovensko naplno využilo svoj obrovský potenciál! Nepremárnime ďalšiu dekádu!

3. Prečo voliť: Slovensko je EÚ, EÚ je Slovensko!

Asi ste si už všimli, že vo verejnej diskusii sa udomácňuje predstava, že „EÚ sú tí druhí“. Že Slovensko je jedna vec a EÚ je vec druhá. To je veľmi nebezpečný omyl! Európska únia je zoskupením krajín, bez členských štátov neexistuje. Včera ich bolo 28, zajtra už len 27. A EÚ je iba natoľko prosperujúca, ako sú prosperujúce jej členské štáty, a iba vtedy silná, ak v jej členských parlamentoch a vládach prevládnu hlasy spolupráce nad hlasmi vzájomného obviňovania sa, hádok a nezodpovedného populizmu. Slovensko silnú EÚ potrebuje, pretože v dnešnom svete formovanom veľmocami by náš osamotený hlas zanikol. Hrať v EÚ druhé husle si nemôžeme dovoliť ani z dôvodov osobných, ani z dôvodov čisto národných. My potrebujeme EÚ a EÚ potrebuje nás. Preto treba do parlamentu národného i európskeho zvoliť ľudí, pre ktorých európska integrácia nie je len lacnou frázou. A pre ktorých reforma únijných inštitúcií nie je len demagogickým trikom. Potrebujeme ľudí, pre ktorých je oboje výzvou k práci a ktorí vedia, ako túto výzvu naplniť.

4. Prečo voliť: Zabráňme spoločne chaosu!

Slovensko zostáva nateraz členom prestížneho klubu. Ale nepodľahnime historickému preludu, že veci sú samozrejmosťou. Spoločnosť na Slovensku i v Európskej únii prechádza turbulentným obdobím. Rozhoduje sa o tom, ako bude vyzerať budúcnosť nášho kontinentu. Isté je len to, že veci sa budú meniť. A o tom, akým smerom – o tom sa rozhoduje práve teraz. Kdekoľvek žijeme, nepotrebujeme osobné neistoty, akými dnes trpia slovenskí občania v Spojenom kráľovstve alebo občania Spojeného kráľovstva v EÚ. Avšak právo plánovať si svoju budúcnosť a budúcnosť našich rodín v stabilnom, predvídateľnom, zodpovedne riadenom prostredí nám nie je dané. Toto právo si musíme sami vydobyť. Na to, aby sa EÚ neoslabovala a nerozpadala v ohni vzájomnej nedôvery, hádok a amaterizmu, bude potrebné vykonať veľa práce. A všetko sa bude začínať a končiť pri volebných urnách!

Výzva pre vás:

Žijete v zahraničí alebo na Slovensku? Ste priaznivcom SPOLU – občianska demokracia alebo inej (žiadnej) politickej strany? Záleží vám na budúcnosti Slovenska a EÚ? Napadajú vám viaceré dôvody, pre ktoré sa oplatí chodiť k voľbám? Nepodceňujte silu ich zdieľania s priateľmi a známymi! Alebo nám napíšte na spoluvzahranici@gmail.com. Za vaše podnety a aktívny občiansky prístup vám vopred ďakujeme!